TURSEFF Kredisi

TURSEFF, enerji verimlilik ya da yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmak isteyen endüstriyel firmalar, ticari girişimciler ve özel konut sahiplerine yönelik kredi fırsatıdır.Kredi ,EBRD tarafından geliştirilmiş olup krediler ortak bankalar yoluyla dağıtılır. Başvuru sahibinin özelliğine göre, kredi alan taraflar TURSEFF altında kapsamlı enerji verimlilik özelliklerini içeren projelerin uygulanmasında 5 milyon ABD dolarına kadar finansman için uygun görülebilirler. Diğer proje parçaları müşterinin kendisi tarafından ya da TURSEFF ortak bankalarından biri tarafından finanse edilebilir. Borç alan tarafların, mali olarak uygun olması, ortak bankanın kredi kriterlerine uyması ve ortak bankanın kredi değerlendirme usullerine uygun olarak onay alması gerekir. TURSEFF altında finanse edilen projeler belirli performans kriterlerini karşılamalıdırlar. Endüstriyel ve ticari işlemlerde enerji verimliliği özelliklerine ilişkin projeler, %20’den fazla enerji tasarrufu sağlamalıdır. İnşaat sektöründe enerji verimliliğine ilişkin projeler %30’dan fazla tasarruf sağlamalıdır.

TURSEFF Yatırım Kategorileri:

1- Konut Sektöründe Enerji Verimliliği Yatırımları
2- Küçük Ölçekli Ticari Enerji Verimliliği Yatırımları
3- Küçük Ölçekli Yenilenebilir Enerji Yatırımları
4- Ticari ve Endüstriyel Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları
5- İnşaat Sektöründe Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları
6- Uygun Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Teknoloji, Ekipman ve Materyal Üretici, Tedarikçi ve Tesisatçılar için Yatırım Kredileri

Kategoriler için maksimum kredi miktarı:

▪ 5 milyon ABD doları-Ticari enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleri için
▪ 300,000 ABD doları-Küçük ölçekli projeler için
▪ 75,000 ABD doları-Konut sektöründeki projeler için
▪ 1 milyon ABD doları-Enerji verimliliği tedarikçileri için

Bu miktarların üstündeki projeler için EBRD’nin onayı gerekmektedir.

Krediler bir projenin %100 yatırım maliyetinin finansmanı için kullanılabilir.

 

TURSEFF Kredisi Kullanımı Gerçekleştiren Referans İşletmeler:

▪ GRAND PARK LARA İşletmesi (Otel Renavasyonu, Isıtma-Soğutma Sistemleri, Çift Cam ve Pencere Doğramaları)