Kaynak Geliştirme Faaliyetleri

YURT İÇİ KAYNAKLAR

Banka başta sanayi ve turizm yatırımcıları olmak üzere Anonim Şirket olarak kurulmuş firmaların orta ve uzun vadeli finansman taleplerini karşılamak amacıyla, Bütçe Kaynaklı Teşvik Fonlarının firma teşvik belgesi ile kredi kararname / uygulama tebliğleri kapsamında firmalara kullandırılmasına aracılık etmektedir. İhracat potansiyeli olan yatırımcı firmalara Türk Lirası ve/veya Döviz cinsinden Türk Eximbank Sevk Öncesi ihracat kredisi kullandırma hizmeti banka limitleri ve kredi uygulama tebliğleri kapsamında sürdürülmektedir. Banka kendi öz kaynakları ile yatırımların finansmanına Türk Lirası /Yabancı Para cinsinden işletme veya yatırım kredisi vermek suretiyle katkıda bulunmaktadır.

YURT DIŞI KAYNAKLAR

Banka yurt dışı mali piyasalardan veya Uluslararası kuruluşlardan gerek borçlu gerekse Türkiye Cumhuriyeti garantörlüğünde aracı banka sıfatı ile temin edilen orta ve uzun vadeli yabancı kaynakların yatırımcı firmalara kullandırılmasına aracılık etmektedir.

SATICI KREDİLERİ

Bankamız ; çeşitli Avrupa ülkelerinin önde gelen finans kurumları ile Alıcı/Satıcı Kredisi anlaşmaları yapmış olup yatırımcıların ilgili ülkelerden yapacakları makine teçhizat alımlarının finansmanında, ilgili ülke İhracat Sigorta Kuruluşları tarafından sigorta edilmesi koşulu ile kullandırılmaktadır. Bu anlaşmalardan halen yürürlükte olanlar; Almanya KfW ve AKA Bank, İsviçre-UBS AG Line’ larıdır. Bunların yanı sıra İslam Kalkınma Bankası’ndan temin edilmiş olan Taksitli Satış/ Finansal Kiralama kredisi de aynı amaçla yatırımcıların uygun taleplerine cevap verebilmek amacı ile kullanılmaktadır.

Bu çerçevede girişimciler;

KREDITANSTALT Für WIEDERAUFBAU

Almanya’dan makine-teçhizat temin etmek isteyen yatırımcılar için Alman Sigorta Kurumu HERMES garantisi ile KFW Kredisi,

UBS AG (SWISS BANK CORPORATION)

İsviçre’ den yatırım malı almak isteyen yatırımcılar için İsviçre İhracat Risk Garanti Kurumu ERG garantisi ile UBS/ Swiss Bank Satıcı Kredisi,

İSLAM KALKINMA BANKASI

Ülke sınırlaması olmaksızın ithal makine teçhizat alarak yatırımlarını gerçekleştirmek isteyen yatırımcılar İslam Kalkınma Bankası Kredisi,

AKA BANK

Almanya’dan ve diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerden ülkelerin Sigorta Kuruluşlarının garantisi kapsamında olmak üzere yatırım malı almak isteyen yatırımcılar, Almanya’nın önde gelen finansman kurumlarının üye olduğu bir konsorsiyum bankası olan AKA Satıcı Kredisi imkanlarından yararlanabilirler.

AVRUPA YATIRIM BANKASI

Banka, Avrupa Yatırım Bankası’nın sağlamış olduğu 250 Milyon EURO tutarındaki 4. Dilim Global Kredi sözleşmesine Borçlu Aracı Banka sıfatı ile 4 Mart 2004 tarihinde imzalamıştır. Türkiye Cumhuriyeti garantörlüğünde temin edilen kredi ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin modernizasyon veya yeni yatırım projeleri finanse edilecektir. Yatırımların çevre konusunda duyarlı olmaları ve gerekli tüm çalışmaları yapmaları gerekmektedir. Firmaların yatırımlarını orta ve uzun vadede uygun faiz oranı ile gerçekleştirme imkanı sağlayacak Avrupa Yatırım Bankası KOBİ kredisinin banka tarafından firmalara kullandırılması 2004 yılının ikinci yarısından sonra başlayacaktır.

AVRUPA KONSEYİ KALKINMA BANKASI

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası’nın küçük ve orta ölçekli işletmelerin modernizasyon ve yeni yatırım projelerini finanse etmek amacıyla ülkemize sağlayacağı KOBİ Kredisi anlaşması Hazine Müsteşarlığı ile AKKB arasında 07 Nisan 2004 tarihinde imzalanmıştır. Temin edilen 200 Milyon EURO tutarındaki kredinin kullandırılmasına Banka Katılımcı Banka sıfatı ile aracılık edecektir. Firmaların istihdam artışı sağlayarak veya istihdamlarını koruyarak çevre mevzuatına uygun yatırımlarını, orta ve uzun vadede uygun faiz oranı ile gerçekleştirme imkanı sağlayacak Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası KOBİ kredisinin 2004 yılı ikinci yarısından itibaren kullandırılması beklenmektedir.

DÜNYA BANKASI

Dünya Bankası’nın ülkemiz enerji üretimine katkı ve çeşitlilik sağlamak amacıyla Yenilenebilir Enerji Projelerinin oluşumu ve finansmanı amacıyla ülkemize sağlayacağı Enerji Kredisi 25.03.2004 tarihli Dünya Bankası Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmıştır. İlgili anlaşmalar ise Hazine Müsteşarlığı, Dünya Bankası ve aracı bankalar TSKB ve TKB arasında 05 Mayıs 2004 tarihinde imzalanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığınca temin edilen 200 Milyon USD tutarındaki kredinin 50 Milyon USD kısmı Bankamız tarafından kullandırılacaktır. Üretim lisansı alan firmaların 50 MW altında yapacakları hidro enerji, rüzgar, jeo termal, gibi enerji yatırımlarını orta ve uzun vadede uygun faiz oranı gerçekleştirme imkanı sağlayacak Dünya Bankası Enerji Kredisinin 2004 yılı Haziran ayından itibaren firmalara kullandırılmasının gerçekleşmesi beklenmektedir.