Sürdürülebilirlik Hizmet Politikamız

Sürdürülebilirlik hizmet anlayışımız, özellikle otel sektöründe Sürdürülebilir Turizmi sağlayabilmek için, ESCARUS TSKB SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DANIŞMANLIĞI & VET ENERJİ VERİMLİLİK DANIŞMANLIĞI iş birliğiyle, işletmelerinizin sürdürülebilirlik politikası çerçevesinde amaçlarına ulaşmalarını sağlamak üzere hangi kaynakları ne şekilde kullanacaklarını, hangi yönetsel ve operasyonel adımları atacaklarını, mevcut faaliyet ve iş süreçlerini bu politikaya nasıl uyarlayacaklarını yönetiminizle birlikte belirlediğimiz bir  yol haritasını hayata geçirmektir.

Sürdürülebilirlik Stratejisi Geliştirme Adımlarımız

 • İşletmenizin mevcut durumda hangi seviyede olduğunun boşluk analizi çalışmasıyla saptanması
 • Mevcut durum ile hedeflenen durum arasındaki farkı ortadan kaldıracak önlemlerin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi
 • Oluşturulan ve işletmeniz tarafından uygulamaya konulan stratejinin düzenli olarak denetlenmesi ve geliştirilmesi

Bu amaçla yaptığımız analizler;

 • Değer zinciri analizi
 • Rekabet analizi
 • Paydaş analizi
 • Pazar analizi
 • Sektörel analiz

Karbon Ayak İzi

Karbon ayak izi, bireylerin ve/veya şirketlerin dünyaya doğrudan veya kullandığı ürünlerin üretimi aşamasında dolaylı olarak saldıkları toplam sera gazı emisyon miktarı olarak özetlenebilir. Isıtma, soğutma, havalandırma, pişirme, sıcak su kullanımı vb. temel faaliyetlerin yanı sıra seyahat, ulaşım, taşeron faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sonucunda oluşan atıklar da bir firmanın sera gazı emisyonlarına neden olmaktadır.

Karbon Ayak İzi Ölçümleme

 • ESCARUS A.Ş’ nin karbon salımının azaltılması için geliştirdiği uluslararası düzeyde kabul görmüş “Karbonmetre” aracı, bir organizasyonun karbon ayak izi hesaplamasını standartlaştırılmış, güvenilir ve doğrulanabilir bir yaklaşımla ele almakta ve uluslararası kurumların yayınladığı metotlar ve ölçümler aracılığı ile kurumların karbon ayak izi ölçümlerini yapabilmektedir.
 • Firmaların karbon ayak izine neden olan tüketim verilerinin “Karbonmetre” aracına girişinin yapılmasının ardından, yapılan kontrollerden sonra verilerin onaylanması ile karbon ayak izi hesaplaması sistem üzerinden gerçekleşmektedir.
 • Karbon ayak izi durum tabloları yıllık bazda güncellenmekte ve izlenmekte böylece değişimin doğrultusu da ortaya konulmaktadır.
 • Karbon ayak izini belirleyen şirketler, karbon nötrleme yolunu seçebilir ve çeşitli araçlar ile karbon ayak izlerini silebilmektedirler. Karbon ayak izini nötrleme dışında şirketlerin tercih ettiği bir diğer yol ise, ayak izlerini küçültecek yeni tedbirler almak ve uygulamaktır.

Sıfır Karbon

SıfırKarbon ilkeleri, şirketlerin kolay, bilimsel ve uluslararası kabul gören metodolojiler dâhilinde karbon azaltım programlarını yürütmelerine olanak sağlamayı amaçlayan bir prensipler dizisidir. SıfırKarbon sayesinde şirketler, karbon nötr olma yolundaki süreçlerini yönetebilmekte ve SıfırKarbon sertifikasyonu ile azaltım taahhütlerini kamuoyu ile saydam bir şekilde paylaşabilmektedirler.

SıfırKarbon Kurum,, farklı tüzel kişilikteki müşterilerin sera gazı emisyon kaynaklarının tespit edilmesi, sera gazı emisyonunun hesaplanması, gerekli azaltım stratejilerinin belirlenmesi, bu stratejiler dâhilinde iç (emisyon azaltıcı tedbirler) ve dış (karbon kredilerinin satın alınmasıyla nötrleme vb.) aksiyonlarda bulunulması ve gerçekleştirilen çalışmanın SıfırKarbon Sertifikasyonu ile kamuoyuna iletişimi faaliyetlerini içermektedir.

Sıfır Karbon Ürün, satışı yapılan ürünlerin yaşam döngüsü analizi (LCA- Life Cycle Assesment) doğrultusunda belirlenmiş olan karbon emisyonlarının ölçülmesi, raporlanması, azaltımı ve ürün müşterilerinin bilgilendirilmesi amacıyla sertifikalandırılması süreçlerini içermektedir. SıfırKarbon Ürün sertifikasyon sistemi, tüketicilerin; satın aldıkları ürünlerin teslimat ve üretimi süresince iklim değişikliğine neden olduğu olumsuz etkiler hakkında bilgilendirilmesini amaçlamaktadır.

Sıfır Karbon Hizmet, hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin farklı faaliyetlerinin veya şirketlerin mikro düzeyde gerçekleştirdiği bazı faaliyetlerin karbon emisyonlarının ölçülmesi, raporlanması, azaltımı ve müşterilerinin bilgilendirilmesi amacıyla sertifikalandırılması süreçlerini içermektedir. SıfırKarbon Hizmet, özellikle etkinlik, toplantı gibi solo faaliyetler kapsamında oluşan sera gazı emisyonlarının hesaplanmasına ve silinmesine yöneliktir.

SıfırKarbon İlkeleri, sağlam ve uluslararası kabul görmüş metodolojilere dayalı olarak, bir organizasyonun iklim ayak izi hesaplamasını standartlaştırılmış, güvenilir ve doğrulanabilir bir yaklaşımla ele almaktadır. SıfırKarbon İlkeleri, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gold Standard, UNDP-Türkiye, WBCSD-Türkiye ve BSI-Turkey tarafından kabul görmüştür.

Kaynak: https://www.escarus.com/tr/sifir-karbon

 

Çözüm Ortaklarımız

.