Kompanzasyon

Kompanzasyon Nedir ?

Elektrik sistemlerinde, mıknatıslanma etkisi yaratan cihazlar ile enerji dönüşümü yapan cihazların, faz akımını geri kaydırmasından (reaktif güç oluşturmasından) dolayı, şebeke üzerinden yaratmış oldukları Reaktif Gücü dengeleme ve faz akımını olması gereken konuma geri çekme işlemine KOMPANZASYON denir.

Neden Uzaktan Enerji İzleme Gereklidir ?

▪ Bir çok firma elektrik faturasını öderken reaktif ceza da ödediğinin farkında değildir.

▪ Kompanzasyon sistemi sürekli takip altında tutulmadığında çeşitli nedenlerle (arızalar, yeni yükler, yük dengesizliği, malzeme yıpranması vs.) sistemin dengesi bozulmakta ve firma reaktif ceza ödemek zorunda kalmaktadır.

▪ Uzaktan enerji izleme sistemi olmadığında reaktif ceza sınırının aşıldığı ancak fatura dönemlerinden sonra anlaşılmaktadır.

▪ Oysa uzaktan enerji izleme sistemi ile günlük hatta anlık değerleri takip etmek, oranlarda istenen değerlerden sapma olursa anında tespit etmek mümkündür.

Neden Zorunludur ?

▪ Reaktif Güçten kaynaklanan kayıplar yok edildiğinde, şebekenin taşıma kapasitesi arttığından ve enerji israfı önlendiğinden kompanzasyon ülke ekonomisi için vazgeçilmezdir. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) kararı ile zorunlu tutulmuştur. (Karar No:284/2- 08.01.2004)

▪ Bu kurul kararına istinaden TEDAŞ 01.01.2008’den itibaren reaktif-aktif (endüktif) oranlarını %33’den %20’ye, kapasitif oranlarını ise %25’den %15’e düşürmüştür.