Kobi Destek, Teşvik Kredileri

KOSGEB, ülkemizdeki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin, küresel rekabet ortamında varlık ve güç olmalarını sağlayan bir kuruluştur.

Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak üzere Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin ve girişimcilerin; verimli ve etkin yönetilen, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları doğru öngören, kaliteli ürünleri zamanında ve uygun maliyetle insana ve çevreye duyarlı olarak üreten, teknolojiyi özümseyip geliştiren ve yenilikçi düşünceleri rekabetçi ürün ve hizmetlere dönüştüren, uluslar arası pazarda rekabet eden düzeye yükseltilmesi için, güçlü işbirlikleriyle destek vermek amacıyla kurulmuştur.

VET ENERGY olarak biz de KOSGEB’le işbirliği yaparak; KOSGEB’in hizmetlerinden yararlanmak isteyen Küçük ve Orta Ölçekli işletmecilere ve girişimcilere yardımcı ve aracı olmaktayız.