TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Günümüzde üretim her geçen gün artmakta buna paralel olarak enerji kaynakları azalmaktadır. Üretimin artışı ile birlikte sanayilerde enerji kaynaklarının etkin kullanımı, enerji tasarrufu, enerji verimliliği, geri kazanım, tekrar kullanım kavramları önem kazanmaktadır. Bütün bunlar göz önüne alındığında tüm tesislerde enerji verimliliği ve  enerji yönetim sistemi oluşturulması kaçınılmazdır.

Enerji yönetimi, güvenlikten, üretim kalite ve miktarından, çevresel sorumluluklardan taviz vermeden enerjinin verimli kullanımıdır. TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı, organizasyonların enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan, süreç ve sistemleri oluşturmalarını, bu süreç ve sistemlerin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Standart tüm enerji türlerini kapsar. Kuruluşların tamamını etkin enerji yönetimine, maliyetlerin azaltılmasına ve çevreye karşı duyarlılığa teşvik eder.

TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir Yönetim Sistemidir. Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte öne çıkan en önemli unsurlardan birisi olarak uygulanması zorunlu olan «TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi» eğitim ve alt yapı kurulumu, Enerji Verimliliği açısından gerçekleştirilecek çalışmalarda verimlilik potansiyeli ve sonuçlarının raporlanabilmesi adına önemlidir. Enerji Verimliliği Kanunları ve Yönetmelikleri gereği bu sistemin kurulması 2023 yılına kadar zorunludur.

TS EN ISO 50001_Kabul Tarihi: 14.07.2011

TS EN ISO 50001 Yönetim Sistemi Hizmet Politikamız

“TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi” ’nin en doğru şekilde uygulanması ve takibi için,  DEOS DATA Uzaktan Enerji İzleme Sistemi ve Yönetimi Programı kurulumu ile enerji yük değerleri (aktif, endüktif, kapasitif, harmonik vb.) 24 saat izlemekte ve  farklı türde raporlama sistemleri sayesinde server sistemlerine kayıt etmekteyiz.

TS EN ISO 50001 Yönetim Sistemi Hizmet Kapsamı

“TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi” işletmenin enerji performansının sürekli iyileştirilmesi temeline dayanmaktadır. Bu ana hedefe ulaşırken sistem,  yazılı ve belirli kuralları ilke edinmek yerine, işletmenin enerji tüketimlerini sürekli ve  dijital izleyerek, kurumun kendine özel enerji verimlilik alanlarını belirler ve enerji performansını artırmak için bu alanlara yönelik uygulama projeleri sunar.

Sistem kurulumu için güvenli bir yönetim taahhüdü temelinde adımlarımız ;

 • İşletmeye ait enerji tüketim, enerji verimlilik alanlarının belirlenmesi ve enerji politikalarının oluşturulması
 • İşletme içinde sistem devamlılığını yönetecek bir enerji ekibinin oluşturulması
 • Belirlenen enerji politikalarına uygun planlar oluşturulması
 • İşletme yönetiminin belirlenmiş planları onaylaması
 • Enerji tasarruflarını ve Enerji Verimlilik sonuçlarını takip ederek enerji politikalarının yeniden belirlenmesi

Sürekli Enerji Performans İyileştirme Modeli ( PUKÖ Döngüsü )

“TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi”  enerji tüketim alanlarının, dijital izleme ve yönetim teknolojisi sayesinde kontrolünü yapar ve enerji verimliliğine yönelik tüm uygulamaların  önceliklendirilmesini sağlar.

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte, kurulması zorunlu olan  TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’nin

«PUKÖ Döngüsü» ile uygulanması proses şemasında genel hatları ile belirtilmiştir.

Planlama: Bu adımda, işletmenin enerji verimliliğiyle ilgili ihtiyaçlarının belirlenmesi, işletme yönetimin taahhüdü ile işletmenin enerji politikalarının belirlenmesi ve sistem devamlılığını sağlayacak bir enerji ekibinin oluşturması bulunmaktadır.

Uygula: Destek ve Çalışma –  Bu adım, belirlenen enerji ekibinin enerji tüketim alanlarını yoğunluğa göre, yer ve kişi bazında belirlemesi, iyileştirme yapılmamış ve yapılması gerekli bölümlerde enerji politikalarına uygun şekilde hedefleri oluşturmasını içerir.

Kontrol Et: Performans Değerlendirme – Enerji verimlilik hedefleri verilerinin kontrol edilmesi ve denetlenmesini içeren bu adımda ekip tarafından raporlamalar yapılır.

Önlem Al: İyileştirme –  Son olarak, enerji kullanımı yoğunluğa göre bölümler arası  karşılaştırılır, enerji kullanımını etkileyen faktörler belirlenir, enerji alımına  yönelik mevcut durum değerlendirilmesi yapılır, alternatifler değerlendirilir ve uygun operasyonların yapılması sağlanır.

Pukö

TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’nin Faydaları Nelerdir?

 • Belirlenen Enerji Verimlilik uygulamalarının hayata geçirilmesiyle mevcut enerji tüketiminin azalmasını sağlar.
 • Enerji tüketim maliyetlerini kontrol altında tutarak azalmasını sağlar.
 • Enerji kullanan ekipmanların kullanım ve bakım işlemlerinde kolaylık sağlar.
 • Enerji tüketiminin dijital olarak izlenmesi sayesinde enerji performans analizi ve enerji yoğunluk haritalaması yapar.
 • Yasal mevzuatlara uygun bir çalışma alanı sunar.
 • Enerji israfının neden olduğu çevreye zararlı etkileri ortadan kaldırır.
 • Sera gazı emisyonlarının azalmasını sağlayarak “Karbon Nötr” bir işletme yolundaki temellerin atılmasına zemin oluşturur.
 • Diğer yönetim sistemleri ile entegre olarak çalışması halinde kaynak verimliliği sağlar.

TS EN ISO 50001 Standardı’nı Kimler Kullanabilir/Uygulayabilir?

TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde, tip ve büyüklükteki ticari binalar ya da kamu kuruluşlarının uygulamasına uygun bir yapıda oluşturulmuştur. Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte, 7 inci madde gereğince Enerji Yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binaları, ticari ve hizmet binaları, elektrik üretim tesisleri ile endüstriyel işletmeler ve enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü organize sanayi bölgeleri ile endüstriyel işletmeler “TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini” kurarak belgelendirilecektir. Enerji yönetim sisteminin güncel tutulmasından ilgili kurum, kuruluş ve işletmeler sorumludur.

Önemli Not: Toplam inşaat alanı en az 20000 m² veya yıllık toplam enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan ticari binaları ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az 10000 m² veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri, bina ve tesislerinde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlüdür. Enerji Yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olanlar aynı şekilde “TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi” ‘ni kurmakla da yükümlüdür.

 

.