Soğuk Oda

Enerji Etüdü, Bina(lar)da; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması, enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması için Enerji Bakanlığı Kanun Yönetmelikleri gereğince enerji tüketen sistemler üzerinde yapılan ölçümleme ve raporlama çalışmasıdır.

Yapılacak olan verimlilik çalışmalarımızda; kompresör devreye giriş-çıkış sayısını %50-70 arasında düşürerek, arızasız çalışma ömründe %60’ lara varan artış sağlamaktayız. Demeraj akımlarınında önlenmesi ile minimum güç girişi sağlanıp COP değerini yükseltmiş olmaktayız. Bu da enerji verimlilik değerinizi %10-%20 arasında arttırmaktadır.

  Çamaşırhane

  Otel ve Hastane işletmelerinde bulunan çamaşırhane bölümlerinde işletim sisteminin verimliliği konularında uzman personel ve mühendis kadromuzla sizlere tasarruf sağlayan çözümler sunmaktayız.

  – Mevcut yapının maliyet ve performans yönünden incelenmesi
  – Yeni kurulacak tesislerde yatak kapasitesine uygun projelendirme
  – Kullanılacak olan ekipmanın verimlilik ve kapasite analizlerinin yapılması
  – Yıkama programlarının ve kimyasal kullanımlarının belirlenmesi
  – Personel eğitimi ve personel çalışma programının optimizasyonunun yapılması.
  – Yıkama suyunun sertlik ve analiz ölçümleri.
  – Tekstil kalitesinin ve dayanıklılığının denetlenmesi ve yıkama etkilerinden korunması konularında sizlere profesyonel destek sağlayabiliriz.

  1kg çamaşır yıkama maliyetinizi minimum değerlere indirmek ve işletme sistemine verimlilik sağlanması konusunda sizlerle işbirliğine hazırız.

  GERÇEK FİRMALAR – GERÇEK KAZANIMLAR

  Miracle Resort Hotel / Antalya

  Çamaşırhane Oksidasyon Sistemlerine yapılan 70.000$ yatırım ile

   

  * LNG tüketiminde              AYLIK     2.899  kg tasarruf,

  Su tüketiminde                 AYLIK        566  ton tasarruf,

  Deterjan tüketiminde      AYLIK     2.171  kg tasarruf,

   

  *  % 63 Toplam Tasarruf sağlanmıştır.

  * Yıllık kazanç 91.327$.

  * Geri dönme süresi 9.2 ay.

  * % 154 Yatırım karlılığı

  * 10 Yıllık kazanç 1.039.802 $

   Kompanzasyon

   Kompanzasyon Nedir ?

   Elektrik sistemlerinde, mıknatıslanma etkisi yaratan cihazlar ile enerji dönüşümü yapan cihazların, faz akımını geri kaydırmasından (reaktif güç oluşturmasından) dolayı, şebeke üzerinden yaratmış oldukları Reaktif Gücü dengeleme ve faz akımını olması gereken konuma geri çekme işlemine KOMPANZASYON denir.

   Neden Uzaktan Enerji İzleme Gereklidir ?

   ▪ Bir çok firma elektrik faturasını öderken reaktif ceza da ödediğinin farkında değildir.

   ▪ Kompanzasyon sistemi sürekli takip altında tutulmadığında çeşitli nedenlerle (arızalar, yeni yükler, yük dengesizliği, malzeme yıpranması vs.) sistemin dengesi bozulmakta ve firma reaktif ceza ödemek zorunda kalmaktadır.

   ▪ Uzaktan enerji izleme sistemi olmadığında reaktif ceza sınırının aşıldığı ancak fatura dönemlerinden sonra anlaşılmaktadır.

   ▪ Oysa uzaktan enerji izleme sistemi ile günlük hatta anlık değerleri takip etmek, oranlarda istenen değerlerden sapma olursa anında tespit etmek mümkündür.

   Neden Zorunludur ?

   ▪ Reaktif Güçten kaynaklanan kayıplar yok edildiğinde, şebekenin taşıma kapasitesi arttığından ve enerji israfı önlendiğinden kompanzasyon ülke ekonomisi için vazgeçilmezdir. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) kararı ile zorunlu tutulmuştur. (Karar No:284/2- 08.01.2004)

   ▪ Bu kurul kararına istinaden TEDAŞ 01.01.2008’den itibaren reaktif-aktif (endüktif) oranlarını %33’den %20’ye, kapasitif oranlarını ise %25’den %15’e düşürmüştür.

    Mikro Kojen Tesis Projelendirme

    Mikro Kojen üniteleri soğutmaya sürekli ihtiyaç duyulan gıda işleme tesislerinde, özellikle bu enerji yaz aylarında ve soğutma prosesinde kullanılıyorsa elektrik enerjisi taleplerini belirgin bir şekilde azaltmaya yardımcı olur.

    Apartman, site ve toplu konutlar için 7.5 kW’dan 100 kW güce kadar mikro kojen tesis projeleri VET ENERGY tarafından gerçekleştirilmektedir.

    Öte yandan, Gaz Motorlu Isı Pompası ısı talebi yüksek olan tesislerde de kullanılabilir. Çevresindeki ısıyı kullanarak, ünite yüksek verimli bir şekilde “Isı Pompası” modunda da çalışabilir. Sonuç olarak, işletme maliyetleri aşağı doğru giderken, yakıtın etkin kullanımı artar.

     Aydınlatma

     Binalarda ve İşletmelerde bulunan aydınlatma ünitelerinin, Enerji Verimliliği açısından ve belirlenenen iş güvenliği standartlarında performans ölçümleri (kelvin, lumen vb.) gerçekleştirilir.

     Aydınlatma ürünlerinin bulunduğu bölümler özellikle hizmet binalarında yapılan ölçüm ve çalışmalar sonrası %80’e kadar tasarruf potansiyeli olan enerji tüketim noktalarıdır.

     Özellikle Hizmet Binalarında (Otel, AVM, Hastane, Havalimanı vb.) aydınlık şiddetinin luxmetre ile ölçümlenerek raporlanması sonucu aydınlatma sisteminizin çalışma şartları için yeterliliğini görebilecek, aydınlatma sisteminizde yapacağınız değişikliklerin öncesi ve sonrası durumunu ortaya koyabilecek ve yapılan değişiklikler sonrasında enerji verimliliği açısından sağlanan katma değer ve verimliliği  işletme yönetimi sağlıklı değerlendirebilecektir.

      Enerji İzleme Sistemleri

      Dünyada elektrik enerjisini en pahalı kullanan ülkelerin başında gelmekteyiz. Bu sebeple işletmenizde elektrik giderleri maliyetlerinize ciddi bir şekilde yansımaktadır. Bu giderleri minimuma indirmek ve gereksiz harcamaların önüne geçmekle maliyetleri düşürebiliriz. Bu sebeple sloganımız;

                                                          “İzlemek Bilmektir, Bilmek Kontrol Etmektir”

      Sizde işletmenize enerji izleme sistemleri kurarak nerede ne kadar enerji harcadığınızı görebilir, buna göre personel eğitimlerinizi yapabilir ve bu noktalarda nasıl tasarruf yapacağınızı belirleyebilirsiniz.

      √ Bu sayede yaptığınız yatırımları kısa sürede geri kazanabilirsiniz.

      √ İşletme maliyetlerinizi daha hassas görebilir ya da ürünlerinizin üzerindeki enerji maliyetlerini daha ayrıntılı görebilirsiniz.

      Unutmayın tasarruf izlemekle, bilmekle olur. İsterseniz sisteme ufak ilavelerle internet üzerinden işletmenizin tüm elektrik sistemini kontrol edebilirsiniz.

       Ayrıntılı bilgi için lütfen arayınız..