Performansa Dayalı Sözleşmeler

Enerji Performans Sözleşmeleri, tüm dünyada büyük, küçük, özel, kamu, sanayi veya ticari bina fark etmeksizin tüm enerji ve enerji verimliliği ile ilgili projelerin, birçok riski ortadan kaldırarak hayata geçirilmelerini sağlayan en güvenilir finansman kaynaklarının başında yer almaktadır.

Hali hazırda küresel bir kriz haline gelen pandemi döneminin, ülkemizin de yaşamakta olduğu olumsuz etkilerini en aza indirerek yapılabilecek sürdürülebilir enerji projeleri süreçlerinde yatırımcı olarak finansal kaynaklarınızı kullanmadan ve en yüksek tasarrufu sağlayarak en risksiz yolu izlemek gerekmektedir.

Enerji verimliliği ve öztüketime yönelik dağıtık enerji üretimi projeleri, performansa dayalı model sayesinde sadece mevcut enerji giderlerindeki tasarrufu kullanarak, farklı bir finansman gerekmeksizin hayata geçirilebilir. Böylece daha ilk günden itibaren, projenin geri ödemesini beklemeksizin, enerji giderlerinde düşüşler ortaya çıkarılabilir.

Bugün dünyada enerji verimliliği yatırımlarının gittikçe artan bir kısmı, Performansa Dayalı Sözleşmeler ile gerçekleştirilmektedir. Bu sözleşmeler, Türkiye’de henüz çok seyrek gerçekleşse de, dünyada yıllık 30 Milyar doların üzerinde bir hacme sahiptir.

Enerji Performans Sözleşmeleri Hizmet Politikamız

Bir KOÇ Topluluğu Markası olan Enspire Kreatif Enerji Çözümleri, 12 yıllık deneyimli ESCO İş Ortağı VET ENERJİ ile birlikte, finansman kaynağı sağlayarak Enerji Yatırımlarınızı  hayata geçiriyor. Enspire Kreatif Enerji Çözümleri ile birlikte Performansa Dayalı Sözleşmeleri gerçekleştirirken, müşterilerimizin ihtiyaçlarını merkeze alan, günün koşullarına uyabilen uzun süreli işbirliklerini temel alan bir yaklaşım üzerinde tüm süreçleri yönetiyoruz.  Aynı zamanda enerji verimli ürün ve sistemleri sağlayan Çözüm Sağlayıcılarımızla birlikte büyük bir işbirliği platformu oluşturmayı amaçlıyoruz.

Enerji Performans Sözleşmeleri Hizmet Kapsamı

Performansa Dayalı Enerji Çözümleri, tasarrufun paylaşılması (değişken oranlarda olabilir) ve tasarrufun garantilenmesi olarak iki ana yapıda alternatifli olarak kurgulanabilir.

Kendi Kendine Finansman

Enspire ile yapılan enerji performans  sözleşmelerinde proje bedeli enerji  tasarrufundan karşılanır.

Tasarruf Garantisi

Proje bedeli tasarrufla  karşılandığı için sözleşme süresince tasarruflar garanti  edilir.

Yalınlık

Tasarım, uygulama, finansman, devreye alma, işletme ve bakım dahil tek sözleşme imkanı vardır.

Enerji Mühendisliği

Sözleşme süresince performans garantisi verebilen mühendislik bilgisi mevcuttur.

Ölçme ve Doğrulama

Performansı kesintisiz izleyecek altyapı ile yatırımın başarısı ölçülebilir ve benchmark imkanı getirir.

Kestirimci Bakım

Sözleşme süresince bakım süreçleri kestirimci yaklaşıma sahip olacaktır.

Yatırımların Başarısına Dair Sorularınızı Cevaplıyoruz!

* Doğru teknolojiyi seçebildim mi?
* Doğru mühendislik ve ürüne ulaşabildim mi?
* İstenen performansı elde edebilecek miyim?
* Yatırım için doğru zaman mı?
* Doğru maliyete ulaşabildim mi?
* Finansman maliyetim uygun mu?
* Bu kaynağı başka bir amaçla kullansam mı?

 

Çözüm Ortaklarımız