Enerji Kimlik Belgesi Hizmet Politikamız ve Hizmet Kapsamı

Mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi (EKB), Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, bünyesinde Enerji Kimlik Belgesi uzmanı istihdam eden Enerji Verimliliği Danışmanlık şirketleri tarafından düzenlenir. VET Enerji Verimlilik Danışmanlık firması, bu yetkinlikle birlikte  binanızı inceleyerek; yapım yılı, yönü, konumu vb. genel bilgileri, binanızın hangi malzemelerden inşa edildiği, yalıtım durumu, çatı, cephe, döşeme ve pencere alanları vb. temel bilgileri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimlilikleri, sıcak su sistemi ile ilgili teknik bilgileri ve kullanılan aydınlatma elemanlarının tipi, sayısı gibi binanızın özelliklerini yerinde inceler ve gerekli bilgileri toplar. Elde edilen bu bilgiler ışığında EKB uzmanlarımız binanızın enerji performansına dair gerekli hesaplamaları yaparak işletmeniz veya binanızın Enerji Kimlik Belgesini düzenler ve ilgili idarelere onaylatır.

Enerji Kimlik Belgeniz, binanın tamamı için hazırlanır.  Ayrıca, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetine haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir. Enerji Kimlik Belgesi’nin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur.

Mevcut Binaların Enerji Kimlik Belgesi’ni düzenleyen “VET Enerji Verimlilik Danışmanlık” şirketimiz ve bünyesindeki EKB Uzmanlarınca hazırlanacak olan Enerji Kimlik Belgesi, düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerli olacaktır. Binada; enerji ihtiyacının değişmesine neden olan herhangi bir tadilatın yapılması halinde, Enerji Kimlik Belgeniz mevzuatlara uygun olacak şekilde bir yıl içinde tarafımızca yenilenir.