Dijital Enerji İzleme ve Yönetim Sistemi

Kompanzasyon sistemi sürekli takip altında tutulmadığında meydana gelen arızalar, yeni yükler, yük dengesizliği, malzeme yıpranması gibi çeşitli nedenlerden dolayı sistemin çalışma dengesi bozulmakta ve buna bağlı olarak işletmeler reaktif ceza durumuna girmektedir.  İşletmelerde enerji tüketim ve enerji yoğunluk durumunu sürekli dijital olarak izleyen bir sistem olmaması halinde reaktif ceza sınırlarının aşıldığı ancak ilgili aya ait faturalama işlemi gerçekleştikten sonra anlaşılmaktadır. Oysa DEOS DATA Dijital Enerji İzleme ve Yönetim Sistemi ile günlük hatta anlık değerleri takip etmek, oranlarda sınır değerlerden sapma olursa anında tespit etmek mümkündür.

Dijital Enerji İzleme ve Yönetim Sistemi Hizmet Politikamız

DEOS DATA Enerji İzleme ve Yönetim Sistemi ile teknolojilerin ve değer zinciri organizasyonları kavramlarının nesnelerin interneti ve hizmetlerin internetine dayalı olarak, akıllı binalar ve fabrikaları oluşturmasına zemin hazırlayacak bir hizmet anlayışıyla çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve tüm enerji sistemini sürekli takip etmekte ve işletmenize ait bir enerji değerler bütünü oluşturmaktayız.

Dijital Enerji İzleme ve Yönetim Sistemi Hizmet Kapsamı

DEOS DATA Enerji Yönetim Modülü ADP üzerine takıldığı andan itibaren enerji akışını izleyerek analizi başlatır. Enerji Yönetim Modülü, sistemi öğrenmeye başladıktan sonra işletmenin enerji karakterlerine göre Endüktif-Kapasitif oranları dengeler ve yönetir. Enerji Yönetim Modülü modem üzerinden yaptığı işlemleri ve ölçümleri server’a gönderir. Server bu dataları yedekler, kullanıcı yönetim paneli üzerinden kontrolünü yapar, yönetir ve rapor çıkartabilir. Enerji Yönetim Modülü ceza sınırlarına yaklaşıldığında kullanıcıya ve izleme merkezine haber verebilir, böylece zamanında müdahale ile olası teknik arızalar veya reaktif ceza durumlarının önüne geçilmiş olunur. Birden çok işletmesi olan firmalar da, aynı ekranda enerji tüketim değerlerini ve pano içi şalt malzemelerin güncel durumunu görebilir.