Enerji Danışmanlığı ve Enerji Yöneticiliği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, Yasa ve Yönetmelikleri gereği Özel Binalarda 20.000 m², Kamu binalarında ise 10.000 m²’yi geçen bina projelerinde “Enerji Yöneticisi” görevlendirilmesi yasal zorunluluktur. Yine aynı yönetmelik gereğince Enerji Yöneticisi görevlendirmekle zorunlu olan binaların  TS EN ISO-50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulumu da zorunlu olup bu sistem alt yapısınca enerji tüketimlerinin izlenmesi, kontrol altında tutulması ve enerji yönetim birimi oluşturulması gerekmektedir.

Enerji Yönetim sistemi işletmenin kendi enerji kullanımını kontrol altında tutmasını kolaylaştırır ve enerji tüketiminin daha bilinçli bir şekilde planlanmasını ve yapılandırılmasını sağlar. Daha bilinçli planlama, geliştirilmiş işletme ve bakım prosedürleri ve satın alma süreçleri sayesinde, kuruluşlar enerji tüketimini (elektrik, doğalgaz, su, vs. ) dolayısı ile de enerji maliyetlerini ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabilmektedirler. Bu avantajlara ek olarak, enerji tüketiminde gelişim gösteren kuruluşlar, devletin sunduğu teşvik primlerinden de faydalanabilirler.

Bina Enerji Yönetimi Hizmet Politikamız

VET Enerji Verimliliği Danışmanlık; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Yetki Belgeli ilk EVD Şirketlerinden biri olarak, ihtiyacınız olan tüm Enerji Projeleriniz için hizmetinizdedir. Binanızın veya İşletmenizin yasal mevzuatlarda gerekli olan Enerji Yöneticisi atama, Enerji Etüt Projelerini gerçekleştirme, Enerji Kimlik Belgesi verme, Dijital Enerji İzleme altyapısı kurulumu, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulumu ve eğitimini verme gibi süreçleri titizlikle hayata geçirerek, Enerji Satınalma süreçlerinden, Enerji tüketimi gerçekleştirdiğiniz son noktaya kadar enerji maliyetlerinizi, enerji tüketim değerlerinizi (endüktif, kapasitif, harmonikler vb.) ve enerji kayıplarınızı ölçümler, analiz eder ve raporlar.

Enerji Verimliliği açısından öncelikle yönetmeliksel tasarruf ve destekleri sizlerle paylaşırken ayrıca yurtdışı enerji verimliliği teknolojilerinin işletme yönetimlerinizde katma değer sağlamasını ve enerji maliyetlerinizin azaltılmasını yönetir.

Enerji Danışmanlığı / Enerji Yönetimi Hizmet Kapsamı

VET Enerji Verimliliği Danışmanlık firmasının Enerji Danışmanlığı / Enerji Yönetimi kapsamında verdiği hizmetler:

  • Bina Enerji Yönetim Danışmanlığı / Enerji Yöneticiliği
  • Enerji Etüt Proje Hizmetleri
  • Enerji Kimlik Belgesi Hizmeti
  • TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Hizmetleri
  • Fatura Takip ve Yönetim Sistemi Hizmeti
  • DEOS DATA Dijital Enerji İzleme ve Yönetim Sistemi Hizmeti
  • Enerji Performans Sözleşmeleri Hizmeti
  • FREM Bina Yönetim Projeleri / LEED Yeşil Binalar Hizmetleri

 

Bina Enerji Yönetimi hizmet bedeli aşağıdaki unsurlar dikkate alınarak belirlenmektedir.

1. Binanın toplam kapalı alan metrekaresi
2. Binanın faaliyet alanı
3. Binanın kullandığı enerji kaynağı türü