Enerji Etüt Proje ve Raporlama Hizmet Politikamız

 

Enerji Etüdü binalarda; enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi, çevrenin korunması, enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması için Enerji Bakanlığı Kanun Yönetmelikleri gereğince enerji tüketen sistemler üzerinde yaptığımız ölçümleme ve raporlama çalışmasıdır.

Enerji Etüdü ile tesislerde enerjinin hangi alanlarda ve yoğunlukta kullanılmakta olduğunu,  oluşabilecek tasarruf potansiyelini gösteren ayrıntılı analizler yapılmaktadır. Yapılan yerinde incelemelerde çeşitli ölçüm yöntemleriyle tesisin enerji tüketimi, mekanik ve elektriksel sistemlerin, mevcut üretim sistemlerinin ve tesisin genel yapısı belirlenmekte  ve  raporlaması yapılmaktadır.

Bu raporlama sonucunda tesisinizin enerji tüketimi belirlenerek uygulanabilecek Enerji Verimliliği Teknolojileri veya Enerji Üretim imkanları ortaya çıkmaktadır.

 

Bina Enerji Etüt Proje ve Raporlama Hizmet Kapsamı

 

Enerji etüdü hizmeti, üç aşamadan oluşur. Bu aşamalardan ilki ön enerji etüdüdür. Ön enerji etüdü ile işletme ya da binadaki enerji ihtiyaçları belirlenerek, tüketilen fazla enerjinin önlenmesi ya da geri kazanılma potansiyelleri belirlenir.

İkinci aşama olan detaylı etüt çalışmaları ise gereken tasarruf miktarları için uygulanabilecek önlemler, iyileştirmeler, bu uygulamaların maliyetleri ve geri dönüş süreleri hesaplanır.

Yerinde yapılan Ön Enerji Etüdü sonucunda elde edilen veriler yardımı ile ikinci aşama olan detaylı enerji etüdü için gerekli görülen veri toplama, ölçme çalışmaları ve bu çalışmaların hedefleri ve programları oluşturulur.

Son aşama olarak tüm enerji analiz çalışmasının raporu oluşturulur ve ilgili bakanlığa işletmenin Enerji Etüt Proje Rapor Çalışması olarak sunulur.

 

Enerji Etüt Çalışmaları ve Saha Ölçümlerimiz

Tüm ölçümlerimiz “TESTO Markalı Ölçüm Cihazları” ile yapılmaktadır.

▪ Baca Gazı Analizleri
▪ Termal Kamera Çekimleri
▪ Panolarda ve Motorlarda Enerji Analizörü Ölçümleri
▪ Ortam Havası Sıcaklık / Nem/ CO₂ ölçümleri
▪ Aydınlatma Ölçümleri
▪ Ultrasonik Cihazlarla Pompalarda Debi Ölçümleri
▪ Klima Santrallerinde Debi Ölçümleri
▪ Ultrasonik Cihazlarla Hava, Buhar Kaçağı Tespitleri
▪ Enerji Kaynakları / Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ölçümlemeleri (Güneş Enerjisi ve Kojenerasyon)

 

Mevzuat & Yükümlülük

Enerji Etüdü Proje ve Raporlama 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” ve “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” gereği kapsama giren tesislerin belirli periyotlarla yaptırması zorunlu olan bir çalışmadır.

Ticari ve Hizmet Binaları

Toplam inşaat alanı 20.000 m2 ve üzerinde olan veya yıllık toplam enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan ticari binaları ve hizmet binaları  her 7 yılda bir enerji etüdü yaptırıp, etüt raporunun bir nüshasını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na göndermelidir.

Enerji Etüdü yaptırma periyodu Ticari ve Hizmet Binaları için 2015 yılı ve 2019 yılı olmak üzere 4 yılda bir iken 2019 yılından itibaren 7 yılda bire çıkarılmıştır.

Toplam inşaat alanınız 20.000 m2 ve üzerinde veya yıllık toplam enerji tüketiminiz 500 TEP ve üzerinde ise ve tesisinize daha önce hiç Enerji Etüdü yaptırmadıysanız resmi olarak belirlenmiş cezalı duruma düşmemek için en kısa zamanda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık şirketleri aracılığıyla Enerji Etüdü çalışmanızı yaptırmalı ve bakanlığa bildirmelisiniz.

Kamu Binaları

Toplam inşaat alanı 10.000 m2 ve üzerinde veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri, bina ve tesislerinde, 8.maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, her 7 yılda bir enerji etüdü yaptırıp, etüt raporunun bir nüshasını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na göndermelidir.

Enerji Etüdü yaptırma periyodu Kamu Binaları için 2011 yılı ve 2021 yılı olmak üzere 10 yılda bir iken 2019 yılından itibaren 7 yılda bire indirilmiştir.

Toplam inşaat alanınız 10.000 m2 ve üzerinde veya yıllık toplam enerji tüketiminiz 250 TEP ve üzerinde ise ve tesisinize daha önce hiç Enerji Etüdü yaptırmadıysanız resmi olarak belirlenmiş cezalı duruma düşmemek için en kısa zamanda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık şirketleri aracılığıyla Enerji Etüdü çalışmanızı yaptırmalı ve bakanlığa bildirmelisiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VET ENERJİ BROŞÜR GENEL