DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM İÇİN OTELLERDE YEŞİL ENERJİ DÖNEMİ

OTELLERDE YEŞİL ENERJİ Turizm, doğal kaynakları yoğun bir şekilde bağımlı sektördür. Bu sebeple turizm sektörünün çevreye saygılı olması, tükenebilen bu sınırlı kaynakları zarar vermeden kullanması ve turizm hareketliliklerinin devamlılığının sağlanması açısından hayati önem taşımaktadır.   Turizm sektörü çok geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Bu ürün yelpazesi, turizm sektörü altında toplanmış olan ulaşım, konaklama, yiyecek & içecek,…

ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAKKINDA GÜNCEL GELİŞMELER

ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAKKINDA GÜNCEL GELİŞMELER VET ENERJİ olarak Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufu gibi milli servetimiz olan enerjimizin her türlü kazanımını ele alan konularda takipçi olmaya ve siz değerli ilgilileri bilgilendirmeye devam ediyoruz. Son haftalarda ülkemizde enerji sektörü ve enerji verimliliği gibi konular ile alakalı olarak hareketli günlere şahit oluyoruz. 01.11.2023 Tarihli ve 32356 Sayılı…

ZORUNLU KARBON RAPORLAMA 1 EKİMDE BAŞLIYOR !

SINIRDA KARBON DÜZENLEME SÜRECİ 1 EKİMDE BAŞLIYOR !   T.C. Ticaret Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde, AB SKDM (Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması) Bilgi Notu olarak paylaşılan açıklamada: Avrupa Birliği’nin (AB) Avrupa Yeşil Mutabakatı ile koyduğu sera gazı emisyon azaltımı hedefine ulaşılması açısından temel araçlardan birisi Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasıdır (SKDM). AB bu mekanizma ile bir yandan…

ENERJİ ETÜDÜNÜZÜ YAPTIRDINIZ MI?

ENERJİ ETÜDÜNÜZÜ YAPTIRDINIZ MI? Enerji Etüdü binalarda; enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi, çevrenin korunması, enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımın da verimliliğin artırılması için Enerji Bakanlığı Kanun Yönetmelikleri gereğince enerji tüketen sistemler üzerinde yaptığımız ölçümleme ve raporlama çalışmasıdır. Enerji Etüdü ile tesislerde enerjinin hangi alanlarda ve yoğunlukta kullanılmakta olduğunu, oluşabilecek tasarruf…

YEŞİL MUTABAKAT (GREEN DEAL) NEDİR?

YEŞİL MUTABAKAT (GREEN DEAL) NEDİR? Yüzyılımız içerisinde artan nüfus ve buna bağlı olarak artan endüstriyelleşme, üretimve sanayi sektörü, ekonomik gelişme temelli ve imalat odaklı gelişim ile birlikte çevreselkirlilik kontrolünü geri plana atarak kirlilik oluşumunun doğrusal bir grafik ile artmasınasebep olmaktadır. Bu doğrultuda çevresel sorunların çözülmesine yönelik adımların enyenilerinden birisi de 2019 yılında atılmıştır. Avrupa Birliği…

KURUMSAL KARBON AYAK İZİMİZİ NEDEN HESAPLAMALIYIZ?

KURUMSAL KARBON AYAK İZİMİZİ NEDEN HESAPLAMALIYIZ? Kyoto Protokolü bünyesince 6 adet ana sera gazı belirlenmiştir. Bunlar CO2, CH4, N2O, PFc, HFc, SF6. Karbon Ayak İzi, işletmelerin nakliye, üretim, elektrik, doğalgaz, motorin, benzin tüketimi vb. gibi aktivitelerinden kaynaklanan toplam sera gazı emisyonun Karbon Dioksit cinsinden miktarını tanımlar. Karbon ayak izi hesaplamasında uluslararası alanda çeşitli yöntemler ve…

YEŞİL BİNALAR HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

YEŞİL BİNA Bina türlerine, kullanım amaçlarına ve yapıldıkları konumlara göre farklı özellikler taşıyan YEŞİL BİNA’nın ana amacı sürdürülebilir, çevreye duyarlı binalar olmalarıdır. İlk akla gelen YEŞİL BİNA özellikleri:   Bina yüzey ve duvarlarında bulunan hava sızdırmazlığı ve buhar bariyeri, Güneşten ısı kazancı, Su verimliliğine sahip musluklar, sifon mekanizmaları, Yağmur suyu hasat sistemi Malzeme geri dönüşüm…

İKLİM KRİZİNİN ÇÖZÜMÜ ENERJİ VERİMLİLİĞİ

İKLİM KRİZİNİN ÇÖZÜMÜ ENERJİ VERİMLİLİĞİ   İklim krizinin etkilerini ülkemizde de artarak hissetmekte olduğumuz son yıllarda enerjinin bireysel ve toplumsal olarak verimli kullanımının önemi giderek artmaktadır. En sıcak yıl rekorlarının 8 tanesini son 10 yıl içerisinde güncellenmiş, yeni rekorlarında gelmesi beklenmektedir. Aşırı hava olayları, seller, heyelan ve çığ tehlikelerinin sayısı her geçen yıl artmakta, orman…

AVRUPA PARLAMENTOSU GÜNCEL KARBON GELİŞMELERİ

AVRUPA PARLAMENTOSU GÜNCEL KARBON GELİŞMELERİ VET ENERJİ olarak Karbon Piyasasının yakın takipçisi olup en güncel bilgileri sizlere aktarmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Son olarak Strazburg’da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Genel Kurul toplantısında, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın parçası olan ve emisyonları 2030’a kadar en az yüzde 55 azaltılmasını hedefleyen “Fit for 55” paketindeki çeşitli yasal düzenlemeler gündemdeydi.  …

ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN GENİŞ ÖLÇEKTE FAYDALARI

Alliance to Save Energy, American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE) ve Business Council for Sustainable Energy (BCSE) tarafından “Enerji Verimliliği Etki Raporu” yayınlandı. Rapor, 1980’den itibaren ABD’deki verimlilik yatırımlarının yıllık enerji harcamalarının ne kadar azaldığı ve hane başına enerji tüketimi oranında gerçekleşen azalmanın önemini ve miktarlarını aktarıyor. Renewable Energy Magazine’in aktarımına göre, ACEEE İcra Direktörü Steven Nadel, “Enerji…