Biodisk Evsel Biyolojik Arıtma Sistemi

MİRACELL®, biyolojik atıksu arıtma sistemi’nin çalışma sistemi “biodisk” prensibi üzerine kurulmuştur.
Biodisk prensibi, bir şafta bağlı disklerin yaklaşık %40’ının atıksu içinde kalacak şekilde çok düşük devirde döndürülerek, bu diskler üzerinde tutunan mikroorganizmalar aracılığı ile atık sudaki kirlilik yaratan maddelerin zamanla tüketilmesidir.

Biodisk prensibiyle çalışan MİRACELL® Sistemi’nin, aktif çamur prensibi ile çalışan sistemlere göre birçok önemli üstünlüğü bulunmaktadır. Çünkü aktif çamur prensibi ile çalışan arıtma sistemlerinde bakterilerin canlı kalabilmeleri için suyun içine, aeratör ya da blowerlar aracılığıyla sürekli olarak çözünmüş oksijen pompalanması gerekir. MİRACELL® Sistemi’nde ise, bakteriler gerekli oksijeni havadan doğal olarak temin ederler. Çalışma prensibindeki bu temel farklılık sayesinde, MİRACELL® Sistemi, hem çok daha sessiz çalışır ve hem de çok daha az enerji harcar. Çünkü sistem sadece disklerin bulunduğu şaftı döndürecek olan redüktörlü bir motora ihtiyaç duyar.