Enerji verimliliği, tüketilen enerji miktarının, üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden iktisadi kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden en aza indirilmesi biçiminde ifade edilmiştir. En basit ifade ile "daha az enerji ile aynı faydayı sağlama maliyetine" enerji verimliliği diyoruz.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir.

Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Endüstriyel işletmeler ve binaların sahipleri veya yönetimleri, ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde, aykırılığın giderilmesi için ihtar edilir. Aykırılığın 30(otuz) gün içerisinde giderilmemesi halinde; endüstriyel işletmeye, bina sahibine veya bina yönetimine 24.000 TL(yirmi dört bin Türk Lirası) idarî para cezası verilir.

Elektrik İşleri Etüd İdaresi tarafından yetkilendirilen Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri tarafından düzenlenen kurslar sonunda yapılan sınav neticesinde başarılı olan adaylar sertifika almayı hak ederler.

Endüstriyel işletmelerde görev alacakların mühendis olmaları, ticari binalarda görev alacakların makine, elektrik veya elektrik-elektronik mühendisi olmaları gerekmektedir.

 Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır.

 Ton Eşdeğer Petrol'dür. Her enerji biriminin TEP cinsinde karşılığı vardır. Örneğin; 1000 kWh elektrik = 0,086 TEP dir. Çevirim programını sitemizdeki "Ana Sayfa" bölümünden çevirim yapabilirsiniz.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 2 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete de yayınlanmıştır.