Enerji Kimlik Belgesi Belgelendirme

 

EKB sınıfı A olan binanın enerji tüketimi ve CO2 salımı düşük olacağı için EKB sınıfı G olan binaya göre konfor, satım ve kiralamada daha avantajlı durumda olacak.

 

 

 

Enerji Kimlik Belgesi'nde; binanın enerji tüketimi ve sera gazı salımı A ile G arasında sınıflandırılmaktadır. Sınıflandırma, binanın inşa edildiği yıldaki mevzuatlarca tanımlanmış asgari şartlar göz önüne alınarak yapılmaktadır. Bir binanın enerji sınıfı; mevcut bina için hesaplanan tüketim değerleri ile aynı binanın, aynı yerde yasalar çerçevesinde imal edilmesi durumunda elde edilen tüketim değerlerinin birbirine oranlanmasıyla belirlenir.

Binalar için en düşük performansı temsil eden G sınıfı binalarda, enerji tüketimi ve sera gazı salımı çok yüksektir. G sınıfı binalar; yasalarca öngörülen asgari şartlardan en az %75 daha fazla enerji tüketmektedir. D sınıfı binalar ise yasalarca öngörülen asgari şartlarda veya bu şartlardan %19 daha fazla enerji tüketmektedir. Enerji Kimlik Belgesi'nde C sınıfı olarak atanmış olan binalar yasalarca öngörülen asgari şartlardan %1 ila %20 arasında, B sınıfı olarak atanmış binalar ise %21 ila %60 arasında daha az enerji tüketmektedir. Enerji performansı en üst seviyede olan A sınıfı binalar ise yasalarca öngörülen asgari şartların en fazla %40'ı kadar enerji tüketimine sahiptir.

EKB Avantajları

2011-2015 arası Yalıtım Malzemeleri için KDV (%18) den %1 e indirilmesi,
2011-2017 arası Yalıtım Malzemeleri için KKDF ve BSMV oranı %0 olması,
2015-2023 arası EKB sınıfı A olan%25,B olan%20,C olan %15 elektriği daha ucuz kullanacaktır.
2015-2018 arası Enerji Verimliliği Uygulamalarında Kredilerde Özendirici Sübvansiyonlar; EKB sınıfı A olan%25,B olan %20, C olan %15 oranında alır.
2018-2020 arası Binalar için Alım-Satım Vergisi İndirimi; EKB sınıfı A olan %75, B olan %50, C olan %25 oranında yararlanır.
2019-2023 arası Binalarda Emlak Vergisi İndirimi; EKB A olan %75, B olan %50, C olan %25 oranında yararlanır. Ücretlendirme >

 

 

 

 

# Döküman Adı