Bina Enerji Yönetimi Nedir?

Enerji Bakanlığı 5627 Sayılı Yasa ve Yönetmelikleri gereği Özel Binalarda 20.000 m2, Kamu binalarında ise 10.000 m2'yi geçen bina projelerinde 'Enerji Yöneticisi' görevlendirilmesi yasal zorunluluktur.

Binaların ISO-50001 Enerji Yönetim Sistemi çerçevesince enerji tüketimlerini izlemesi, kontrol altında tutması ve enerji yönetim birimi oluşturması gerekmektedir. Enerji Yönetim sistemi kuruluşun kendi enerji kullanımını kontrol altında tutmasını kolaylaştırır ve enerji tüketiminin daha bilinçli bir şekilde planlanmasını ve yapılandırılmasını sağlar. Daha bilinçli planlama geliştirilmiş işletme ve bakım prosedürleri ve satın alma prosedürleri sayesinde, kuruluşlar enerji tüketimini (elektrik, doğalgaz, su, vs. ) dolayısı ile de enerji maliyetlerini ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabiliriz. Bu avantajlara ek olarak, enerji tüketiminde gelişim gösteren kuruluşlar, devletin sunduğu teşvik primlerinden de faydalanabilirler.

Vet Energy; Binanızın veya İşletmenizin Enerji Satınalma süreçlerinden, Enerji tüketimi gerçekleştirdiğiniz son noktaya kadar enerji maliyetlerinizi, enerji tüketim değerlerinizi (endüktif, kapasitif, harmonikler vb.) ve enerji kayıplarınızı ölçümler, analiz eder ve raporlar.

Enerji Verimliliği açısından öncelikle yönetmeliksel tasarruf ve destekleri sizlerle paylaşırken ayrıca yurtdışı enerji verimliliği teknolojilerinin işletme yönetimlerinizde katma değer sağlamasını ve enerji maliyetlerinizin azaltılmasını yönetir.

 

 

# Döküman Adı