Enerji Kimlik Belgesi Nedir ?

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Daha basit bir ifade ile buzdolapları, çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerlidir. Bu sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB denilmektedir.

Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskân ruhsatı alamamaktadır.

Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar hâlihazırda ki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir. Süreçler >

 

 

# Döküman Adı

 

Enerji Kimlik Belgesi Süreçleri

Mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi (EKB), Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, bünyesinde Enerji Kimlik Belgesi uzmanı istihdam eden enerji verimliliği danışmanlık şirketleri tarafından düzenlenir. Enerji Verimliliği Danışmanlık şirketleri, binanızı inceleyerek; yapım yılı, yönü, konumu vb. genel bilgileri, binanızın hangi malzemelerden inşa edildiği, yalıtım durumu, çatı, cephe, döşeme ve pencere alanları vb. temel bilgileri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimlilikleri, sıcak su sistemi ile ilgili teknik bilgileri ve kullanılan aydınlatma elemanlarının tipi, sayısı vb. bilgileri toplar. Elde edilen bu bilgiler ışığında EKB uzmanı binanızın enerji performansına dair gerekli hesaplamaları yaparak Enerji Kimlik Belgesi'ni üretir ve ilgili idarelere onaylatır.

Enerji Kimlik Belgesi'nin, binanın tamamı için hazırlanması şarttır. Ayrıca, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetine haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir. Enerji Kimlik Belgesi'nin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur.

Mevcut Binaların Enerji Kimlik Belgesi «Enerji Verimliliği Danışmanlık» şirketi ve bünyesindeki EKB Uzmanlarınca hazırlanacak olup düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerli olacaktır. Binada; enerji ihtiyacının değişmesine neden olan herhangi bir tadilatın yapılması halinde, Enerji Kimlik Belgesi mevzuatlara uygun olacak şekilde bir yıl içinde yenilenmelidir.

Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi Enerji Kimlik Belgesi'nin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir. Belgelendirme >

 

 

# Döküman Adı

 

Enerji Kimlik Belgesi Belgelendirme

 

EKB sınıfı A olan binanın enerji tüketimi ve CO2 salımı düşük olacağı için EKB sınıfı G olan binaya göre konfor, satım ve kiralamada daha avantajlı durumda olacak.

 

 

 

Enerji Kimlik Belgesi'nde; binanın enerji tüketimi ve sera gazı salımı A ile G arasında sınıflandırılmaktadır. Sınıflandırma, binanın inşa edildiği yıldaki mevzuatlarca tanımlanmış asgari şartlar göz önüne alınarak yapılmaktadır. Bir binanın enerji sınıfı; mevcut bina için hesaplanan tüketim değerleri ile aynı binanın, aynı yerde yasalar çerçevesinde imal edilmesi durumunda elde edilen tüketim değerlerinin birbirine oranlanmasıyla belirlenir.

Binalar için en düşük performansı temsil eden G sınıfı binalarda, enerji tüketimi ve sera gazı salımı çok yüksektir. G sınıfı binalar; yasalarca öngörülen asgari şartlardan en az %75 daha fazla enerji tüketmektedir. D sınıfı binalar ise yasalarca öngörülen asgari şartlarda veya bu şartlardan %19 daha fazla enerji tüketmektedir. Enerji Kimlik Belgesi'nde C sınıfı olarak atanmış olan binalar yasalarca öngörülen asgari şartlardan %1 ila %20 arasında, B sınıfı olarak atanmış binalar ise %21 ila %60 arasında daha az enerji tüketmektedir. Enerji performansı en üst seviyede olan A sınıfı binalar ise yasalarca öngörülen asgari şartların en fazla %40'ı kadar enerji tüketimine sahiptir.

EKB Avantajları

2011-2015 arası Yalıtım Malzemeleri için KDV (%18) den %1 e indirilmesi,
2011-2017 arası Yalıtım Malzemeleri için KKDF ve BSMV oranı %0 olması,
2015-2023 arası EKB sınıfı A olan%25,B olan%20,C olan %15 elektriği daha ucuz kullanacaktır.
2015-2018 arası Enerji Verimliliği Uygulamalarında Kredilerde Özendirici Sübvansiyonlar; EKB sınıfı A olan%25,B olan %20, C olan %15 oranında alır.
2018-2020 arası Binalar için Alım-Satım Vergisi İndirimi; EKB sınıfı A olan %75, B olan %50, C olan %25 oranında yararlanır.
2019-2023 arası Binalarda Emlak Vergisi İndirimi; EKB A olan %75, B olan %50, C olan %25 oranında yararlanır. Ücretlendirme >

 

 

 

 

# Döküman Adı

 

Enerji Kimlik Belgesi Ücretleri

Mevcut Binaların Enerji Kimlik Belgesi

Mimari projesi, bina tipi, sahip olduğu enerji tüketim değerleri incelenerek ve etüt edilerek fiyatlandırma gerçekleştirilir.

Fiyatı Etkileyen Faktörler:

* Mimari Proje
* Tadilat Projesi
* Aydınlatma
* Havalandırma
* Isıtma, Soğutma
* Yalıtım Durumu

Önemli Not:

▪ Enerji Kimlik Belgesi (EKB) 'Eski Binalarda' özellikle Enerji Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı Yetki Belgesi olan ve faturası EVD Şirketi tarafından kesilen yetkili kişi ve kurumlar tarafından verilmelidir.

 

 

# Döküman Adı