Bina Enerji Yönetiminde Belgelendirme

Eğitim Çerçeve Programı

Enerji Verimliliği ve Yasal Çalışmaları
Pompalarda Enerji Verimliliği
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Binalarda Enerji Yönetimi ve Enerji Verimliliği Odakları
Enerji Verimli Ev ve Ofis Ekipmanları
Dünya ve Türkiye’deki Genel Enerji Verimliliği Çalışmaları
Birleşik Isı-Güç Sistemleri (Kojenerasyon)
Kazanlarda Enerji Verimliliği
Binalarda Isı Yalıtım Kuralları
Isı Yalıtım Hesap Metodu
TS-825 Isı Yalıtım Uygulama Örneği
Isıtma Sistemleri
Yalıtım Malzemeleri ve Uygulamaları
Enerji Performans Direktifi
Binalarda Otomasyon Sistemleri
Değişken Hız Sürücüleri
Binalarda Yoğuşma Hesabı Metodolojisi
Yoğuşma Hesabı Örneği
TS-825 Hesap Program Uygulaması
Aydınlatmada Elektrik Enerjisinin Verimli Kullanılması
Ekonomik Analiz Yöntemleri
Kazan Ünitesi Uygulaması
Soğutma Ünitesi Uygulaması
Pompa Ünitesi Uygulaması
Fan Ünitesi Uygulaması
Kompanzasyon Ünitesi Uygulaması
Isıtma Havalandırma İklimlendirme Sistemleri
Soğutma Sistemleri
Isı Geri Kazanım Sistemleri
Yakma ve Yanma Sistemleri
Kompanzasyon Uygulamaları
Isı Pompası Sistemleri ve Uygulamaları
Ölçme Teknikleri Ve Ekipmanları
Kazan Ünitesi Uygulama Değerlendirmesi
Pompa Ünitesi Uygulama Değerlendirmesi
Fan Ünitesi Uygulama Değerlendirmesi
Soğutma Ünitesi Uygulama Değerlendirmesi
Sınav - Değerlendirme

 

Sınavdan elde edilecek başarı sonrasında Vet Energy Co. tarafından belgeniz düzenlenecek ve E.İ.E. Genel Müdürlüğü tarafından onaylandıktan sonra yine Vet Energy Co.’ ya gelen belge sahibine teslim edilir.

Enerji Yöneticisi ve Enerji Yönetim Birimleri’nin Faaliyetleri:

Enerji verimliliğine yönelik önlem ve prosedürleri belirleme;
Eğitim ve Bilinçlendirme
Ölçüm, İzleme, Bakım ve Kalibrasyon
Enerji Tüketimini, Özgül Enerji Tüketimini ve Enerji Yoğunluğunu İzleme, Öneri ve Periyodik raporlar üretme;
Enerji Etütleri ve VAP hazırlanmasıve uygulamasıiçin pazar araştırması yapmak, uygulamayı kontrol etme;
Fayda ve Maliyet Analizleri, Planlama ve üst yönetime sunma;
Alternatif Yakıt Kullanımı; Kriz Dönemi Alternatif Plan Hazırlıkları
Her yıl Mart ayında verilecek bilgileri hazırlama

 

 

# Döküman Adı

 

Bina Enerji Yönetimi Nedir?

Enerji Bakanlığı 5627 Sayılı Yasa ve Yönetmelikleri gereği Özel Binalarda 20.000 m2, Kamu binalarında ise 10.000 m2'yi geçen bina projelerinde 'Enerji Yöneticisi' görevlendirilmesi yasal zorunluluktur.

Binaların ISO-50001 Enerji Yönetim Sistemi çerçevesince enerji tüketimlerini izlemesi, kontrol altında tutması ve enerji yönetim birimi oluşturması gerekmektedir. Enerji Yönetim sistemi kuruluşun kendi enerji kullanımını kontrol altında tutmasını kolaylaştırır ve enerji tüketiminin daha bilinçli bir şekilde planlanmasını ve yapılandırılmasını sağlar. Daha bilinçli planlama geliştirilmiş işletme ve bakım prosedürleri ve satın alma prosedürleri sayesinde, kuruluşlar enerji tüketimini (elektrik, doğalgaz, su, vs. ) dolayısı ile de enerji maliyetlerini ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabiliriz. Bu avantajlara ek olarak, enerji tüketiminde gelişim gösteren kuruluşlar, devletin sunduğu teşvik primlerinden de faydalanabilirler.

Vet Energy; Binanızın veya İşletmenizin Enerji Satınalma süreçlerinden, Enerji tüketimi gerçekleştirdiğiniz son noktaya kadar enerji maliyetlerinizi, enerji tüketim değerlerinizi (endüktif, kapasitif, harmonikler vb.) ve enerji kayıplarınızı ölçümler, analiz eder ve raporlar.

Enerji Verimliliği açısından öncelikle yönetmeliksel tasarruf ve destekleri sizlerle paylaşırken ayrıca yurtdışı enerji verimliliği teknolojilerinin işletme yönetimlerinizde katma değer sağlamasını ve enerji maliyetlerinizin azaltılmasını yönetir.

 

 

# Döküman Adı

 

Ücretler

Bina Enerji Yönetimi hizmet bedeli aşağıdaki unsurlar dikkate alınarak belirlenmektedir.

1. Binanın toplam kapalı alan metrekaresi
2. Binanın faaliyet alanı
3. Binanın kullandığı enerji kaynağı türü

 

 

# Döküman Adı