Soğuk Oda

     Soğutma sistemi elemanlarından en çok elektrik tüketimi (%86 ile ) kompresörlerde gerçekleşmektedir. Kompresör ve motorda belli fiziksel bazı sınırlamar sonucu arızasız max. ömür, minimum güç girişinden max. soğutma elde edilmesi (COP), minimum maliyet, çalışma koşullarının geniş bant aralığında sağlanması, ses düzeyi ve titreşimde uygun düzeylerde değerler elde edilmesini sağlamaktayız.

Yapılacak olan verimlilik çalışmalarımızda; kompresör devreye giriş-çıkış sayısını %50-70 arasında düşürerek, arızasız çalışma ömründe %60’ lara varan artış sağlamaktayız. Demeraj akımlarınında önlenmesi ile minimum güç girişi sağlanıp COP değerini yükseltmiş olmaktayız. Bu da enerji verimlilik değerinizi %10-%20 arasında arttırmaktadır.

 

 

# Döküman Adı