Aydınlatma

Binalarda ve İşletmelerde bulunan aydınlatma ünitelerinin, Enerji Verimliliği açısından ve belirlenenen iş güvenliği standartlarında performans ölçümleri (kelvin, lumen vb.) gerçekleştirilir.

Aydınlatma ürünlerinin bulunduğu bölümler özellikle hizmet binalarında yapılan ölçüm ve çalışmalar sonrası %80'e kadar tasarruf potansiyeli olan enerji tüketim noktalarıdır.

Özellikle Hizmet Binalarında (Otel, AVM, Hastane, Havalimanı vb.) aydınlık şiddetinin luxmetre ile ölçümlenerek raporlanması sonucu aydınlatma sisteminizin çalışma şartları için yeterliliğini görebilecek, aydınlatma sisteminizde yapacağınız değişikliklerin öncesi ve sonrası durumunu ortaya koyabilecek ve yapılan değişiklikler sonrasında enerji verimliliği açısından sağlanan katma değer ve verimliliği  işletme yönetimi sağlıklı değerlendirebilecektir.

 

 

# Döküman Adı

 

Projelendirme

Mikro Kojen üniteleri soğutmaya sürekli ihtiyaç duyulan gıda işleme tesislerinde, özellikle bu enerji yaz aylarında ve soğutma prosesinde kullanılıyorsa elektrik enerjisi taleplerini belirgin bir şekilde azaltmaya yardımcı olur.

Apartman, site ve toplu konutlar için 7.5 kW'dan 100 kW güce kadar mikro kojen tesis projeleri VET ENERGY tarafından gerçekleştirilmektedir.

Öte yandan, Gaz Motorlu Isı Pompası ısı talebi yüksek olan tesislerde de kullanılabilir. Çevresindeki ısıyı kullanarak, ünite yüksek verimli bir şekilde “Isı Pompası” modunda da çalışabilir. Sonuç olarak, işletme maliyetleri aşağı doğru giderken, yakıtın etkin kullanımı artar. 

 

 

# Döküman Adı

 

Soğuk Oda

     Soğutma sistemi elemanlarından en çok elektrik tüketimi (%86 ile ) kompresörlerde gerçekleşmektedir. Kompresör ve motorda belli fiziksel bazı sınırlamar sonucu arızasız max. ömür, minimum güç girişinden max. soğutma elde edilmesi (COP), minimum maliyet, çalışma koşullarının geniş bant aralığında sağlanması, ses düzeyi ve titreşimde uygun düzeylerde değerler elde edilmesini sağlamaktayız.

Yapılacak olan verimlilik çalışmalarımızda; kompresör devreye giriş-çıkış sayısını %50-70 arasında düşürerek, arızasız çalışma ömründe %60’ lara varan artış sağlamaktayız. Demeraj akımlarınında önlenmesi ile minimum güç girişi sağlanıp COP değerini yükseltmiş olmaktayız. Bu da enerji verimlilik değerinizi %10-%20 arasında arttırmaktadır.

 

 

# Döküman Adı

 

Bosch - Baopt Teknolojisi

BAOPT, 1 ve 2 kanallı mevcut tesisleri veya yeni tesisleri yeni BAOPT kanal sistemleriyle regüle eder. Bugüne kadar dünya çapında yaklaşık 1.500 tesis kurulumu yapılmıştır ve bu işletmelerde artık daha iyi bir oda sıcaklığı ve daha düşük enerji maliyetleri hüküm sürmektedir. Diğer bir avantajı: Mevcut tesislerin donanımlarının değiştirilmesi halinde normalde masraflar daha makul olur ve bu da tesisinin kendini daha kısa sürede amorti etmesini sağlar. Isıtıcı ve soğutucu plakalar gibi ek bileşenlerin donanıma eklenmesine gerek olmadığı için yeni binalarda BAOPT ile yatırım maliyetleri de daha düşük olur.

Neredeyse tüm binalar için tek sistem.

BAOPT, hem mevcut binaların yeniden donatılması için hem de yeni binalarda kulllanım için uygundur. BAOPT, hangi bina tipinde kullanılırsa kullanılsın çok sayıdaki avantajları sayesinde kısa süre içerisinde kendini amorti etmektedir:

▪ Yönetim ve ofis binaları

▪ Müzeler, kütüphaneler ve kiliseler

▪ Havaalanları

▪ Oteller, restoranlar, fitness ve spa merkezleri

▪ Konser, konferans ve fuar binaları

▪ Okullar ve amfiler, spor salonları, buz pateni alanları ve yüzme havuzları

▪ Radyo ve TV istasyonları/stüdyolar

▪ Üretim halleri ve tesisleri

▪ Alışveriş merkezleri ve süpermarketler

İki sistem. Çok yönlü avantajları.

BAOPT SİSTEMİ

Mevcut ve yeni binalarda 1 kanallı tesisler için ideal

Düşük enerji maliyetleri:

▪ HKL enerji tüketim masraflarında ortalama %30 tasarruf

▪ Büyük mekanlar da dahil olmak üzere düşük sıcaklık katmanları, buna bağlı olarak düşük transmisyon ısı kayıpları

Daha fazla mekan konforu:

▪ Daha az hava beslemesi nedeniyle daha iyi mekan sıcaklığı, aynı zamanda ısı yükselmesi, soğuk hava alanları, ısı ve zararlı madde birikintileri oluşmaz.

▪ Odadaki yük değişimi sıklıkla değişse bile ısı ve nem istenen değerlerin korunması

▪ Klima sistemine bağlı seslerde azalma (daha az hava sirkülasyonu)

▪ Basit giriş ve çıkış kanal kılavuzları ve çıkışların isteğe bağlı olarak konumlandırılması ya da endüksiyon etkisine sahip geleneksel hava çıkışlarının kullanılmaması

▪ Tavan yüklenmelerinin değişmesi, mekanın verimli bir şekilde kullanılması, iyileştirilmiş estetik

Düşük yapı ve işletme masrafları:

▪ 2 kanallı sistemi sahip mevcut tesislerde donanım değiştirme çalışmaları sadece karıştırma kutusunun 2 ayar kapakçığı ile değiştirilmesini kapsamaktadır (bu şekilde yeniden donatım masrafları düşer, sesler azalır, işletmeye devam ederken donanım değişikliği gerçekleştirilebilir)

▪ Mevcut tesislerdeki donanımın değiştirilmesi halinde (1 ve 2 kanallı sistemler) sistem kendini ortalama 2 yıl içerisinde amorti eder

BAOPT KANAL SİSTEMİ

Daha fazla tasarruf için yeni binalar için ideal

Düşük enerji maliyetleri:

▪ %30 ila %70 arasında enerji tasarrufu

Daha fazla mekan konforu:

▪ Sabit ısıtıcı, soğutucu, beton çekirdek etkinlikleri vs. gibi işlemlerin uygulanmaması sayesinde klima tesisisinin münferit odalara veya bölgelere isteğe bağlı olarak yapılandırılması.

Düşük yapı ve işletme masrafları:

▪ HKL bölümünde binanın imalat masraflarının ek ısıtıcı ve soğutma sistemlerine sahip geleneksel yapılardaki 1 kanallı tesislere kıyasla düşük yatırım maliyetleri nedeniyle düşmesi

▪ Bina içerisinde artık herhangi bir sıcak ve soğuk su tesisi gerekli olmadığından yüksek işletme güvenliği

▪ Bölge kapakları ayarı sayesinde yüksek eş zamanlılık faktörü

▪ Isıtma ve soğutma sistemleri artık kullanılmadığından düşük bakım gereksinimi

 

 

# Döküman Adı