Raporlama

Enerji Etüt çalışmaları ve saha ölçümleri (TESTO markalı ürünler);

▪ Baca Gazı Analizleri
▪ Termal Kamera Çekimleri
▪ Panolarda ve Motorlarda Enerji Analizörü Ölçümleri
▪ Ortam Havası Sıcaklık/Nem/ CO2 ölçümleri
▪ Aydınlatma Ölçümleri
▪ Ultrasonik Cihazlarla Pompalarda Debi Ölçümleri
▪ Klima Santrallerinde Debi Ölçümleri
▪ Ultrasonik Cihazlarla Hava, Buhar Kaçağı Tespitleri
▪ Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ölçümlemeleri(Güneş ve Kojen)

Enerji etüdü iki aşamadan oluşur. Bu aşamalardan ilki ön enerji etüdüdür. Ön enerji etüdü ile işletme ya da binadaki enerji ihtiyaçları belirlenerek, tüketilen fazla enerjinin önlenmesi ya da geri kazanılma potansiyelleri belirlenir.

Detaylı etüt çalışmaları ise gereken tasarruf miktarları için uygulanabilecek önlemler, iyileştirmeler, bu uygulamaların maliyetleri ve geri dönüş süreleri hesaplanır.

Ön Enerji Etüd raporu sonucunda elde edilen veriler yardımı ile ikinci aşama olan detaylı enerji etüdü için gerekli görülen veri toplama, ölçme çalışmaları ve bu çalışmaların hedefleri ve programları oluşturulur.

 

 

 

# Döküman Adı